Giới thiệu

Chiến lược, tầm nhìn

Tầm nhìn

SDT trở thành nhà tư vấn, cung cấp các giải pháp chính quyền số và thành phố thông minh hàng đầu tại Việt Nam, áp dụng các công nghệ mới nhất để phát triển các sản phẩm mang tính sáng tạo cao cho mọi khách hàng, đóng góp cho sự phát triển của đất nước trong nền kinh tế tri thức toàn cầu.

Sứ mệnh

SDT cam kết tư vấn và cung cấp các giải pháp Chính quyền điện tử, Chính quyền kết nối và Chính quyền số cho các cơ quan bộ ngành, các tỉnh thành phố, các khách hàng trong nước và quốc tế nhằm tạo dựng một môi trường hành chính công trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đem lại lợi ích và sự hài lòng cho mọi khách hàng.

Tôn chỉ hoạt động

“Sáng tạo là nền tảng phát triển bền vững”

SDT luôn hướng đến mục tiêu cung cấp các giải pháp sáng tạo cao, áp dụng các công nghệ mới nhất để giúp khách hàng hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững.