Giới thiệu

Đối tác

Công viên phần mềm Quang Trung

Công ty CP Công nghệ Sao Bắc Đẩu

Trung tâm vi mạch
Đà Nẵng

Sở Thông tin
và Truyền thông
Đà Nẵng

Sở Thông tin
và Truyền thông
Cần Thơ