Cổng dịch vụ công trực tuyến

  •  Hệ thống cung cấp một “Cổng dịch vụ công”, nơi tập trung toàn bộ các DVCTT của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho Công dân/Doanh nghiệp/Tổ chức tìm kiếm, đăng ký các DVCTT.
  •  Cung cấp các công cụ hỗ trợ tối đa trong quá trình nộp và quản lý hồ sơ trực tuyến

Các tính năng nổi bật

  • Triển khai DVCTT mức độ 3, 4 một cách nhanh chóng và hiệu quả.
  • Cung cấp trục liên thông tích hợp và kết nối chặt chẽ với các phần mềm dùng chung trong hệ thống CQĐT (MCĐT, QLVB&ĐH, Cổng thông tin điện tử, …).
  • Tích hợp sẵn các phân hệ kết nối với hệ thống chuyển phát nhanh VNPost, mạng xã hội Zalo.
  • Cung cấp nhiều phương thức kết nối thanh toán trực tuyến khác nhau (VietinBank, Keypay, …).
  • Quản lý tài khoản điện tử, hồ sơ điện tử, trang cá nhân của công dân, doanh nghiệp, tổ chức.