Hội nghị tập huấn và triển khai đưa vào sử dụng Hệ thống báo cáo điện tử và số liệu điều hành thành

Hội nghị tập huấn và triển khai đưa vào sử dụng Hệ thống báo cáo điện tử và số liệu điều hành thành phố Đà Nẵng

Ngày 26/3/2021, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ số Thông Minh (gọi tắt là Công ty SDT), đơn vị xây dựng Hệ thống, tổ chức tập huấn sử dụng Hệ thống báo cáo điện tử và số liệu điều hành cho khoảng 60 học viên là lãnh đạo, Cán bộ chuyên trách CNTT, chuyên viên phụ trách tổng hợp, báo cáo, văn thư của Văn phòng UBND thành phố, các sở ban ngành và UBND các quận huyện của thành phố Đà Nẵng.

Công tác báo cáo được biết là một trong những nhiệm vụ tiêu tốn nhiều thời gian nhất của cán bộ công chức trên cả nước. Theo đánh giá của đ/c Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ khai thác, sử dụng hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị và nghiệp vụ hệ thống hóa, rà soát, xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo tại Hà Nội ngày 12/9/2017 thì với “Số lượng báo cáo đồ sộ, công chức dành phần lớn thời gian để làm báo cáo thay vì thời gian thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Thời gian này ở các bộ, ngành chiếm 25,04 %, địa phương chiếm 26,12% trong tổng thời gian thực hiện nhiệm vụ của công chức”. 

Như vậy, có thể thấy rằng việc đưa vào sử dụng Hệ thống báo cáo điện tử có ý nghĩa rất lớn trong việc “Đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước nhằm xây dựng Hệ thống báo cáo quốc gia đồng bộ, thống nhất, bảo đảm cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, phục vụ hiệu quả công tác quan lý, chỉ đạo, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền; đồng thời, giảm gánh nặng hành chính trong tuân thủ chế độ báo cáo tại các cơ quan hành chính nhà nước, đảm bảo tiết kiệm thời gian, nhân lực thực hiện, tiến tới loại bỏ các báo cáo, nội dung báo cáo không cần thiết, cắt giảm số lượng báo cáo và giảm tối đa về tần suất báo cáo” theo đúng mục tiêu chỉ đạo tại Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/04/2017 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”.

Toàn cảnh Buổi tập huấn Hệ thống báo cáo điện tử và số liệu điều hành thành phố Đà Nẵng

Hệ thống báo cáo điện tử do Công ty SDT xây dựng có một số khác biệt và độc đáo so với các sản phẩm cùng loại, bao gồm:

+ Hệ thống được triển khai theo mô hình tập trung, dùng thống nhất và chuẩn hóa cho toàn bộ các cơ quan nhà nước thuộc bộ ngành, trong toàn tỉnh, thành phố (tích hợp chặt chẽ với hệ thống CPĐT/CQĐT), có khả năng liên thông, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với hệ thống CPĐT của bộ ngành, hệ thống CQĐT của tỉnh, thành phố qua LGSP, và đồng bộ với Văn phòng chính phủ, các bộ qua VPDX/NGSP.

+ Cho phép tạo báo cáo và khai thác số liệu từ các nguồn dữ liệu khác nhau (data source, API, file excel…).

+ Quản lý dữ liệu theo phiên bản, quản lý quy trình động.

+ Áp dụng cho các Trung tâm điều hành thông minh, cung cấp Báo cáo và số liệu thông qua các bảng dữ liệu Dashboard.

+ Tích hợp chức năng đăng nhập một lần (Single Sign On - SSO) cho các đối tượng người dùng.

+ Khai thác các CSDL dùng chung thông qua trục tích hợp LGSP của bộ ngành, của tỉnh/thành phố và với Văn phòng chính phủ qua VPDX/NGSP.

+ Khai thác dữ liệu thông qua các API được tích hợp trên LGSP của bộ ngành, của tỉnh, thành phố với hệ thống báo cáo của Văn phòng chính phủ qua VPDX /NGSP.

+ Khai thác dữ liệu thông qua các API được tích hợp trên LGSP của bộ ngành, của tỉnh, thành phố hoặc kết nối trực tiếp đến CSDL của ứng dụng thông qua chức năng định nghĩa báo cáo, số liệu lấy từ nguồn Data source.

+ Tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống quốc gia, ngành dọc qua NGSP.

Ngoài ra, Hệ thống bao gồm đầy đủ các tính năng cần thiết để hỗ trợ tốt cho cán bộ thực hiện công tác báo cáo như: Quản trị báo cáo, Thiết kế báo cáo động, Quản lý quy trình động, Nhóm chức năng dùng chung, Gửi nhận báo cáo, Nhập liệu và tổng hợp báo cáo, Tra cứu báo cáo, Liên thông báo cáo, Quản trị hệ thống, Tiện ích, Màn hình Dashboard.

Anh Nguyễn Tất Kiên, chuyên viên Cty SDT đang hướng dẫn sử dụng Hệ thống báo cáo điện tử 
 
Do vậy, thông qua lớp tập huấn HTBC này, người lập báo cáo có thể hoàn thành ngay các báo cáo được yêu cầu theo thời gian thực và gởi đi tức thời với chất lượng Báo cáo cao (do Hệ thống Báo cáo được xây dựng theo quy trình động, cho phép thiết kế báo cáo động, gởi nhận báo cáo theo liên thông ngang dọc giữa các đơn vị trong nội bộ các bộ ngành, trong tỉnh thành phố cũng như với hệ thống báo cáo quốc gia).

Đặc biệt, với một người làm công tác báo cáo, hằng năm thực hiện ít nhất trên 20 loại Báo cáo khác nhau (từ các Báo cáo chung, Báo cáo định kỳ, Báo cáo chuyên đề, Báo cáo đột xuất) thì Hệ thống này thực sự đem lại hiệu quả thiết thực, giúp giảm gánh nặng hành chính trong việc tuân thủ chế độ báo cáo theo quy định.

Ngoài ra, với việc Hệ thống hỗ trợ xuất ra các Báo cáo chất lượng, nhanh chóng, kịp thời, tiết kiệm thời gian sẽ làm thay đổi phong cách làm việc và tư duy của cán bộ, đổi mới phương thức thu thập thông tin và xây dựng báo cáo, nâng cao năng lực và tạo động lực cho cán bộ chú tâm hơn trong việc tạo ra các báo cáo chất lượng để hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định. Hệ thống còn giúp cán bộ nhìn nhận đúng vị trí, vai trò của mình để tránh coi nhẹ hoạt động viết báo cáo, thực hiện viết báo cáo sơ sài qua loa, tùy tiện và đối phó, từ đó góp phần trong công cuộc cải cách hành chính và phát triển kinh tế xã hội bền vững cho thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến./.     

 

Các bài viết khác
Phần mềm quản lý ra vào thành phố, quản lý, truy vết du khách, quản lý đám đông

Phần mềm quản lý ra vào thành phố, quản lý, truy vết du khách, quản lý đám đông

Vừa qua, ngày 25/7/2021 “Phần mềm quản lý ra vào thành phố, quản lý, truy vết du khách, quản lý đám đông” do Công ty Cổ...
Hội nghị tập huấn sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Kiên Giang

Hội nghị tập huấn sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Kiên Giang

Tiếp nối việc triển khai thành công Hệ thống thông tin báo cáo tại thành phố Đà Nẵng, hôm nay ngày 07/4/2021 Công ty Cổ...
Chuyển đổi số - Xu thế tất yếu của sự phát triển

Chuyển đổi số - Xu thế tất yếu của sự phát triển

Hôm nay ngày 26/3/2021 đã diễn ra Hội thảo “Chuyển đổi số - Xu thế tất yếu của sự phát triển” tại Khách sạn Hai...
SDT DGov v2.0 - Bộ Giải pháp tiêu biểu cho Chính quyền điện tử, Chính quyền số hướng tới mô hình Đô thị thông minh đã được giới thiệu trên vtv1 trong Chương trình Quốc gia số

SDT DGov v2.0 - Bộ Giải pháp tiêu biểu cho Chính quyền điện tử, Chính quyền số hướng tới mô hình Đô thị thông minh đã được giới thiệu trên vtv1 trong Chương trình Quốc gia số

Khai trương Hệ thống CSDL dùng chung cấp tỉnh, tỉnh Bình Phước

Khai trương Hệ thống CSDL dùng chung cấp tỉnh, tỉnh Bình Phước

Giới thiệu Giải pháp Kho dữ liệu và Hệ thống Báo cáo thông minh

Giới thiệu Giải pháp Kho dữ liệu và Hệ thống Báo cáo thông minh

Giải pháp LGSP của Công ty CP Công nghệ số Thông Minh đạt giải thưởng hạng mục: Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp số tiêu biểu Chính phủ điện tử và đô thị thông minh

Giải pháp LGSP của Công ty CP Công nghệ số Thông Minh đạt giải thưởng hạng mục: Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp số tiêu biểu Chính phủ điện tử và đô thị thông minh

Thông báo Cổng DVC & hệ thống thông tin MCĐT của Công ty CP Công nghệ số Thông Minh đã được Trung tâm CPĐT – Cục THH cấp Giấy Chứng nhận lần 2 theo Thông tư số 22/2019/TT-BTTTT

Thông báo Cổng DVC & hệ thống thông tin MCĐT của Công ty CP Công nghệ số Thông Minh đã được Trung tâm CPĐT – Cục THH cấp Giấy Chứng nhận lần 2 theo Thông tư số 22/2019/TT-BTTTT

Công ty Cổ phần Công nghệ số Thông Minh đã được giới thiệu trên Cổng Thông tin điện tử TP. Đà Nẵng

Công ty Cổ phần Công nghệ số Thông Minh đã được giới thiệu trên Cổng Thông tin điện tử TP. Đà Nẵng

Tin tức

Các công nghệ cao và sản phẩm công nghệ cao được...

Lễ Kỹ niệm 3 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần...

Thành lập Hội đồng Chuyên gia tư vấn chuyển đổi...

Lễ Tổng kết hoạt động 2020 và Mừng Xuân Tân Sửu...

Đà Nẵng, thành phố thông minh nhất Việt Nam 2020

Fanpage
Gửi tin nhắn
Gọi cho chúng tôi
Văn phòng
Hotline tư vấn: (84-236) 3812 175