Khách hàng - Đối tác

Khách hàng - Đối tác

Trang chủ Khách hàng - Đối tác
Trang chủ Khách hàng - Đối tác
Khách hàng tiêu biểu
Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Lắk
• Hệ thống tiếp nhận xử lý hồ sơ
• Tạo lập CSDL dùng chung
• Tích hợp Hệ thống thông tin, ứng dụng.
• Xây dựng,triển khai Hệ thống CPĐT
Bộ Giáo dục và đào tạo
• Cổng dịch vụ công trực tuyến
• Hệ thống MCĐT liên thông
• Các Dịch vụ nền tảng dùng chung
Cơ quan tỉnh Đồng Tháp
• Xây dựng các CSDL nền tảng cơ bản
• CSDL GIS dùng chung cấp tỉnh
• Các Dịch vụ nền tảng dùng chung
• Tích hợp Hệ thống thông tin, ứng dụng.
• Cổng thông tin điện tử Đồng...
Thành phố Đà Nẵng
• Nâng cấp CSDL Công dân
• Các Dịch vụ nền tảng dùng chung
• Tích hợp Hệ thống thông tin, ứng dụng
• Nâng cấp các phần mềm chuyên ngành.
Đối tác
Sở Thông tin và Truyền thông Cần Thơ
Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng
Trung tâm vi mạch Đà Nẵng
Công ty CP Công nghệ Sao Bắc Đẩu
Công viên phần mềm Quang Trung
Gửi tin nhắn
Gọi cho chúng tôi
Văn phòng
Hotline tư vấn: (84-236) 3812 175