Khách hàng - Đối tác

Khách hàng - Đối tác

Trang chủ Khách hàng - Đối tác
Trang chủ Khách hàng - Đối tác
Khách hàng tiêu biểu
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk
• Hệ thống Phần mềm NCC với CM
• Thuê phần cứng, đường truyền
• Thuê phần mềm
• Chuyển dữ liệu hồ sơ cũ vào PM
Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang
• Hệ thống thông tin báo cáo.
• Nâng cấp hệ thống MCĐT.
• Nâng cấp Cổng DVCTT.
• Xây dựng các DVCTT mức 3,4.
Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước
• Hệ thống quản lý CSDL thống nhất.
• Dùng chung cho các HTTT khác.
• Kết nối các ƯD, DV định dạng khác nhau.
• Thu thập, chuyển đổi, chuẩn hóa DLDC.
Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Lắk
• Hệ thống tiếp nhận xử lý hồ sơ
• Tạo lập CSDL dùng chung
• Tích hợp Hệ thống thông tin, ứng dụng.
• Xây dựng,triển khai Hệ thống CPĐT
Bộ Giáo dục và đào tạo
• Duy trì vận hành các HT CNTT
• TT Quản lý điều hành Bộ GD&ĐT
• Đề án 06 phục vụ CĐS quốc gia
Cơ quan tỉnh Đồng Tháp
• Xây dựng các CSDL nền tảng cơ bản
• CSDL GIS dùng chung cấp tỉnh
• Các Dịch vụ nền tảng dùng chung
• Cổng thông tin điện tử Đồng Tháp.
Thành phố Đà Nẵng
• Nâng cấp CSDL Công dân
• Các Dịch vụ nền tảng dùng chung
• Hệ thống thông tin báo cáo
• Nền tảng định danh công dân - My Portal
• Nâng cấp các phần mềm chuyên ngành.
Đối tác
Sở Thông tin và Truyền thông Cần Thơ
Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng
Trung tâm vi mạch Đà Nẵng
Công ty CP Công nghệ Sao Bắc Đẩu
Công viên phần mềm Quang Trung
Gửi tin nhắn
Gọi cho chúng tôi
Văn phòng
Hotline tư vấn: (84-236) 3812 175